VÍCE INFO

Váš spolehlivý partner v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, životního prostředí a provozu vyhrazených technických zařízení

VÍCE INFO

Bezpečnost práce

Kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který pokryje veškeré zákonné požadavky.Více...

Hygiena práce

Zajištění kompletních služeb v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců při práci v oboru hygieny práce a pracovního prostředí.Více...

Požární ochrana

Kompletní outsourcing služeb v oblasti požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky.Více...

Životní prostředí

Nabízíme služby v oblasti: odpady, obaly a elektroodpady, chemické látky (NCHLS), ekologická újma, prevence havárií, oblast nakládání s vodami.Více...

Školení

Speciální profesní školení – obsluhy tlakových nádob, obsluhy nízkotlakých kotelen (topiči), obsluhy plynových zařízení, obsluhy zdvihacích zařízení, odborné způsobilosti v elektrotechnice, řidičů manipulačních vozíků, obsluh řetězových motorových pil, obsluh křovinořezů, svářečů, řidičů „referentských vozidel“, práce ve výškách a nad volnou hloubkou.Více...

Revize

Revize vyhrazených technických a dalších zařízení – elektrických zařízení NN i VN, elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrických strojů, hromosvodů, tlakových nádob, plynových zařízení, zdvihacích zařízení, vázacích prostředků, komínů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, protipožárních klapek.Více...

Vázací prostředky

Evidence – podchycení stavu: Převezmeme s Vámi ve Vašem podniku všechny stávající vázací prostředky a zaregistrujeme je a vystavíme evidenční karty.
Vizuální prohlídka vázacích prostředků: Provedeme vizuální jednoletou prohlídku vázacích prostředků dle ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6.Více...

Hasící přístroje
bezpečnostní značky

Základním pilířem požární techniky jsou hasicí přístroje. Hasicí přístroje jsou ideálním vybavením při likvidaci drobných požárů. Požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky a bývají nejničivější, proto by měl být alespoň jeden hasicí přístroj v každé domácnosti.Více

Různé:

seva-reference

Vybrané reference

Naši spokojení klienti (abecední řazení).

junge leute entwickeln ideen zusammen

Foto a videogalerie

Záběry z průběhu služeb a školení.

cloud

ON-LINE Kartotéka

Náš systém CLOUDOVÉHO řešení Vám umožní okamžitý přístup k záznamům o provodených školeních či k vypracováným revizním zprávám.